Familjerätt Stockholm

Familjerättslig hjälp med hög kvalitet och stort engagemang | 08-673 51 80

Specialist på familjerätt i Stockholm
Ring för kostnadsfri telefonrådgivning
08-673 51 80

FAMILJERÄTT STOCKHOLM

Familjerätt är samlingsnamnet för en rad olika juridiska frågor som relaterar till familjer och deras förehavanden. De flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med detta rättsområde, till exempel när någon släkting avlider och en bouppteckning måste uppföras, om man vill skriva ett äktenskapsförord, om man skiljer sig, ifall man behöver utreda vem som ska ha vårdnaden om gemensamma barn eller om man vill adoptera ett barn. Oavsett vad det gäller inom familjerätt kan vi hjälpa dig med god representation och rådgivning


Vi har lång erfarenhet inom familjerätt och vill gärna företräda dig och hjälpa dig med ditt ärende. Hos oss är du mer än bara en klient. Vi ser dig istället som en människa som ger oss ett uppdrag och vi står vid din sida genom hela processen. Vi vill att du ska känna dig hundraprocentigt trygg med att låta oss representera dina intressen under en väldigt svår period i ditt liv.

Rättvis fördelning vid skilsmässa

Vid en separation finns det mycket praktiskt som måste tas om hand. Exempelvis så brukar den gemensamma bostaden, eventuellt fritidshus, båt eller fordon man har köpt tillsammans utgöra praktiska angelägenheter som måste lösas. Det är inte alltid man är överens kring frågan om någon ska bo kvar i huset eller lägenheten, eller om bostaden ska säljas. Även andra ägodelar kan ge upphov till konflikter och då kan man behöva juridiskt stöd för att kunna förhålla sig saklig i processen och samtidigt få ut sin rättmätiga del.

Om du och din expartner har tur nog att skiljas på god fot brukar det räcka med att vi sätter oss ner tillsammans, inklusive motpartens advokat, för att ge er vägledning. Vi handlägger er bodelning, upprättar vårdnadsavtal för eventuella barn och annat praktiskt som uppstår vid en skilsmässa, samt pratar igenom hur allt kan omsättas praktiskt. en öppen kommunikation borgar för en smidig och relativt konfliktfri skilsmässa.

Tyvärr är det många som genomgår en mycket konfliktfylld skilsmässa och även där finns vi vid din sida för att underlätta. Vi lyssnar till vad du har att säga, sköter kommunikationen med motparten, och om ditt ärende skulle behöva tas ända till domstol företräder vi dig där.

Om en vårdnadstvist måste genomföras

Om man har en mycket problematisk relation efter att man har separerat, och fortsatt inte kan komma överens, kan det bli nödvändigt att genomföra en vårdnadstvist för att skydda barnen. I de flesta fall räcker det med att reglera umgängesrätten och ta fram ett avtal för hur olika faktorer i barnens vårdnad ska hanteras. När det verkligen inte fungerar kan det bli nödvändigt att ta ärendet till domstol. Även om man ofta vill undvika detta in i det sista kan det ibland vara skönt att få en utomstående bedömning för att hjälpa till att lösa konflikten.

I extremfall kan barnen behöva skyddas från den ena föräldern, till exempel på grund av våld i förhållandet eller att personen har en missbruksproblematik. Oavsett hur din situation ser ut kan vi företräda dig och se till att ditt bevismaterial sammanställs på ett tydligt och sakligt sätt som ger dig bästa möjliga förutsättningar i rätten. Självklart sitter vi tillsammans ner och diskuterar hur vi ska ta oss an just ditt fall innan vi går vidare med ärendet. Viktigast är att du känner dig helt trygg med oss som ditt juridiska ombud.

En juristfirma med hjärta

Vi brukar säga att hos oss finns inga klienter, bara människor som vänder sig till oss och ger oss uppdrag. Det är viktigt att du som söker juridisk hjälp känner förtroende för din advokat, särskilt när det handlar om familjefrågor. Du ska alltid kunna känna dig trygg i att kunna berätta bakgrunden till ditt ärende, var du befinner dig idag och om det finns några särskilda omständigheter som måste tas upp, även om de kan vara svåra att prata om.

Vi finns här för att lyssna på dig och hjälper dig att förmedla din ståndpunkt till motparten och inför rätten. Ju bättre kommunikation vi har gentemot varandra, desto lättare blir det att skapa en bra och rättvis bild av just ditt fall.

Kontakta oss på Salmi & Partners idag för att få hjälp med ditt ärende inom familjerätt i Stockholm. Första samtalet är alltid gratis hos oss, sedan beslutar vi tillsammans hur vi bäst går vidare. Inga frågor är för konstiga och inga ärenden för små eller stora. vi finns här för dig!

Välkommen att kontakta oss om du behöver rådgivning inom familjerätt!