Familjerätt Stockholm

Familjerättslig hjälp med hög kvalitet, stort engagemang | 073-65 55 617

Specialister på familjerätt i Stockholm
Kostnadsfri rådgivning

Familjerätt Stockholm - Advokatbyrå med stor expertis

Familjerätt är samlingsnamnet för en rad olika juridiska frågor som relaterar till familjer och deras förehavanden.

De flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med detta rättsområde, till exempel vid frågor som gäller vårdnad eller vårdnadstvist, när någon släkting avlider och en bouppteckning måste uppföras, om man vill skriva ett äktenskapsförord, vid skilsmässa, eller om man vill adoptera ett barn. Oavsett vad det gäller inom familjerätt kan vi hjälpa dig med god representation och rådgivning

Vi har lång erfarenhet inom familjerätt och vill gärna företräda dig och hjälpa dig med ditt ärende. Hos oss är du mer än bara en klient. Vi ser dig istället som en människa som ger oss ett uppdrag och vi står vid din sida genom hela processen. Vi vill att du ska känna dig hundraprocentigt trygg med att låta oss representera dina intressen under en väldigt svår period i ditt liv.

Kontakta oss via formuläret här på sidan för att boka kostnadsfri rådgivning!

Gemensam vårdnad, ensam vårdnad och vårdnadstvist

Hos oss får du kvalificerad hjälp i frågor som gäller vårdnad och umgänge. Våra advokater och jurister bistår dig vid en eventuell vårdnadstvist eller exempelvis vid en ansökan om ensam vårdnad av barnen. Vi sätter barnens bästa i fokus och ser till att deras rättigheter följs och respekteras genom hela processen. 

Om man som föräldrar har en mycket problematisk relation efter en separation, och fortsatt inte kan komma överens om gemensam vårdnad, kan det leda till en vårdnadstvist. Detta är en rättslig process där en eller två föräldrar ansöker om ensam vårdnad om de gemensamma barnen.

I de flesta fall räcker det med att reglera umgängesrätten och ta fram ett avtal för hur olika faktorer i barnens vårdnad ska hanteras. När det verkligen inte fungerar kan det bli nödvändigt att ta ärendet till domstol. Även om man ofta vill undvika detta in i det sista kan det ibland vara skönt att få en utomstående bedömning för att hjälpa till att lösa konflikten.

I extremfall kan barnen behöva skyddas från den ena föräldern, till exempel på grund av våld i förhållandet eller att personen har en missbruksproblematik. Oavsett hur din situation ser ut kan vi företräda dig och se till att ditt bevismaterial sammanställs på ett tydligt och sakligt sätt som ger dig bästa möjliga förutsättningar i rätten. Självklart sitter vi tillsammans ner och diskuterar hur vi ska ta oss an just ditt fall innan vi går vidare med ärendet. Viktigast är att du känner dig helt trygg med oss som ditt juridiska ombud.

Rättvis fördelning vid skilsmässa

Vid en separation finns det mycket praktiskt som måste tas om hand. Exempelvis så brukar den gemensamma bostaden, eventuellt fritidshus, båt eller fordon man har köpt tillsammans utgöra praktiska angelägenheter som måste lösas. Det är inte alltid man är överens kring frågan om någon ska bo kvar i huset eller lägenheten, eller om bostaden ska säljas. Även andra ägodelar kan ge upphov till konflikter och då kan man behöva juridiskt stöd för att kunna förhålla sig saklig i processen och samtidigt få ut sin rättmätiga del.

Om du och din expartner har tur nog att skiljas på god fot brukar det räcka med att vi sätter oss ner tillsammans, inklusive motpartens advokat, för att ge er vägledning. Vi handlägger er bodelning, upprättar vårdnadsavtal för eventuella barn och annat praktiskt som uppstår vid en skilsmässa, samt pratar igenom hur allt kan omsättas praktiskt. en öppen kommunikation borgar för en smidig och relativt konfliktfri skilsmässa.

Tyvärr är det många som genomgår en mycket konfliktfylld skilsmässa och även där finns vi vid din sida för att underlätta. Vi lyssnar till vad du har att säga, sköter kommunikationen med motparten, och om ditt ärende skulle behöva tas ända till domstol företräder vi dig där.

lycklig familj som går i naturen - familjerätt Stockholm

En advokatbyrå med hjärta

Vi brukar säga att hos oss finns inga klienter, bara människor som vänder sig till oss och ger oss uppdrag. Det är viktigt att du som söker juridisk hjälp känner förtroende för din advokat, särskilt när det handlar om familjefrågor. Du ska alltid kunna känna dig trygg i att kunna berätta bakgrunden till ditt ärende, var du befinner dig idag och om det finns några särskilda omständigheter som måste tas upp, även om de kan vara svåra att prata om.

Vi finns här för att lyssna på dig och hjälper dig att förmedla din ståndpunkt till motparten och inför rätten. Ju bättre kommunikation vi har gentemot varandra, desto lättare blir det att skapa en bra och rättvis bild av just ditt fall.

Kontakta oss idag för att få hjälp med ditt ärende inom familjerätt i Stockholm. Första samtalet är alltid gratis hos oss, sedan beslutar vi tillsammans hur vi bäst går vidare. Inga frågor är för konstiga och inga ärenden för små eller stora. vi finns här för dig!


Övriga frågor inom familjerätt

Utöver frågor som gäller vårdnad och skilsmässa innefattar familjerätt även allmänna frågor som rör fördelning av egendom. Dessa innefattar bl a upprättande av testamente, äktenskapsförord och bouppteckning.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är en överenskommelse mellan två personer som har eller som planerar att ingå äktenskap. I ett äktenskapsförord skriver paret in vilken egendom som ska fortsätta vara enskild och inte ingå i den gemensamma egendomen. Exempel på egendom som ofta nämns i äktenskapsförord är släktegendom, som till exempel en sommarstuga, eller ett företag som en av makarna byggt upp på egen hand.

Många makar drar sig för att skriva äktenskapsförord, eftersom det kan kännas svårt att tänka på att äktenskapet ska ta slut en dag. Men alla äktenskap tar ju slut förr eller senare, antingen genom en skilsmässa eller genom att någon av makarna dör. Ett äktenskapsförord innebär då att båda parter vet vad som gäller ekonomiskt. Ta hjälp av en advokat inom familjerätt om ni vill ha hjälp att skriva ett äktenskapsförord eller vill veta mer om vad det innebär.


Bouppteckning 

När en person avlider är den som är närmast anhörig ansvarig för att en bouppteckning sker. Känns det svårt att göra en bouppteckning på egen hand kan den som är ansvarig anlita en jurist för att genomföra bouppteckningen på dödsboets bekostnad.

En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes samlade tillgångar och skulder. I
bouppteckningen ska också framgå vilka som är dödsbodelägare, arvingar och vilka som eventuellt ärver genom ett testamente.

Efter att bouppteckningen är upprättad ska den skickas in till Skatteverket. En bouppteckning måste ha kommit in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. När bouppteckningen är klar betalas först den avlidnes skulder, sedan sker en bodelning om den avlidne var gift vid dödsfallet. Till sist sker att arvskifte, då dödsboet löses upp och arvingarna delar upp arvet mellan sig.

Familjerätt över landsgränser

Ibland dyker det upp fall som involverar flera länders lagar och bestämmelser. Då är det bra att veta att vi har god erfarenhet av att arbeta med ärenden inom internationell familjerätt. Detta kan exempelvis gälla olovligt bortförande av barn, upplösning av internationella äktenskap eller bodelning. Läs mer om internationell familjerätt här!

Välkommen att kontakta oss om du behöver rådgivning inom familjerätt!