BROTTMÅL

Kunniga och erfarna advokater inom brottmål

Söker du efter en erfaren advokat inom brottmål? Vi har lång erfarenhet och bred erfarenhet som brottmålsadvokater.

Är du misstänkt för brott eller utsatt för brott har du rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde.

Vi har agerat som försvarare i många uppmärksammade brottmål, bland annat narkotikamål, misshandel, våldtäktsmål, kidnappning med mera.

Välkommen att kontakta oss om du är misstänkt för brott. Låt oss företräda dig i rätten! Vi tar uppdrag både som offentlig som privat försvarare.

Mångårig erfarenhet från åklagarsidan

På vår byrå finns advokater med mångårig erfarenhet som åklagare, vilket innebär att vi är bra på att förutse nästa drag från polis och åklagare. En person som är anklagad i ett brottmål behöver en försvarare och har rätt till det redan från det första polisförhöret. Med vår hjälp får du en kompetent brottmålsadvokat vid din sida. Våra advokater är alltid väl förberedda och du kommer att få bästa möjliga juridiska hjälp från första början.

Erfarna från uppmärksammade rättegångar

Vi har medverkat i en rad mycket uppmärksammade rättegångar och kan därmed förbereda dig på vad som väntar, vilka frågor som kan ställas och hur du ska tänka genom rättsprocessen. Av oss får du kvalificerad rådgivning om hur du ska agera vid förhör och domstolsförhandling. En advokat och kunnig advokat är bra att ha vid sin sida redan från början, en stor trygghet ur mänsklig och rättslig synpunkt.

Åtal sker inte automatiskt

Att vara misstänkt för brott innebär inte automatiskt att bli åtalad. Det är inte ens säkert att polis och åklagare är säkra på att den misstänkte har begått ett brott. Det som dock alltid händer är att det inleds en förundersökning där eventuella brottsoffer, vittnen och den misstänkte förhörs.

Om brottet du är misstänkt för ligger inom skalan för fängelsestraff så har du rätt till en offentlig försvarare, det vill säga en advokat inom brottmål som företräder och tillvaratar dina intressen under rättsprocessen.

Vi tar uppdrag som offentlig försvarare

Du kan söka vem som ska vara din offentliga försvarare. Vi tar uppdrag som försvarare och kan hjälpa dig med en ansökan. Men det är rätten som avgör om du får göra ett byte av offentlig försvarare.

Vår långa erfarenhet från både försvars- och åklagarsidan gör att vi kan ge dig fullödigt stöd under hela förundersökningen.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av en advokat i ett brottmål.

En pålitlig och kunnig brottmålsadvokat när du behöver det