Om oss

En mänskligare advokatbyrå

Välkommen till en humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor och som har som målsättning att göra ett så bra jobb att människor söker sig till oss när de behöver juridisk hjälp. Du får tillgång till engagerad, kunnig hjälp när du behöver det. Vid sidan av svenska och engelska kan vi även erbjuda hjälp på amhariska och tigrinja.

Vi sätter alltid våra klienter i fokus och arbetar alltid hårt för att nå bästa möjliga resultat. Dina förutsättningar och önskemål bestämmer alltid hur vi lägger upp vårt arbete.

Vi hjälper dig i svåra stunder

Livet är föränderligt. Ibland uppstår situationer som man inte har räknat med som kan kräva juridisk hjälp. Det kan handla om allt från en förändrad livssituation till att man vill handla juridiskt korrekt i affärer. Vi företräder både enskilda personer, familjer och mindre företag inom olika juridiska områden såsom familjerätt, bostadsfrågor, fordringsrätt och även asylrätt.

Vår målsättning är att erbjuda personligt juridiskt stöd med respekt, kvalitet och engagemang. Vi utreder de behov som du har för att få rätt hjälp i din situation. Vi ser till att du får rådgivning och rekommendationer som håller hög kvalitet och ser alltid till att ditt uppdrag hanteras med vårt fulla engagemang. Samtidigt ska du kunna känna dig trygg så att du kan anförtro oss med alla detaljer i ditt ärende.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett gratis inledande samtal. Därefter kan vi gärna boka in ett möte med dig i våra centralt belägna lokaler i Stockholm.

Din advokatfirma i Stockholm