Familjerätt Stockholm

Familjerättslig hjälp med hög kvalitet, stort engagemang | 073-65 55 617

Om oss

En mänskligare advokatbyrå

Livet är föränderligt. Ibland uppstår situationer som man inte har räknat med som kan kräva juridisk hjälp. Det kan handla om allt från en förändrad livssituation till att man vill handla juridiskt korrekt i affärer. Vi företräder både enskilda personer, familjer och mindre företag inom olika juridiska områden såsom familjerätt, bostadsfrågor, fordringsrätt och även asylrätt.

Vår målsättning är att erbjuda personligt juridiskt stöd med respekt, kvalitet och engagemang. Vi utreder de behov som du har för att få rätt hjälp i din situation. Vi ser till att du får rådgivning och rekommendationer som håller hög kvalitet och ser alltid till att ditt uppdrag hanteras med vårt fulla engagemang. Samtidigt ska du kunna känna dig trygg så att du kan anförtro oss med alla detaljer i ditt ärende.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett gratis inledande samtal. Därefter kan vi gärna boka in ett möte med dig i våra centralt belägna lokaler i Stockholm.

 

Din juristfirma i Stockholm!