Om oss

Advokater med kompetens, tillgänglighet och engagemang

Välkommen till vår advokatbyrå som specialiserar sig på brottmål, utlänningsrätt, familjerätt och socialrätt. Vi erbjuder rådgivning och biträde till både privatpersoner och företag med lång erfarenhet av att företräda barn i svåra rättsprocesser. Våra medarbetare har även stor erfarenhet av att vara biträden för utsatta barn och vuxna, inklusive religiösa och politiska avhoppare, konvertiter samt personer som har drabbats av våld i nära relationer.

Vi har omfattande erfarenhet och expertis inom områdena arbetstillstånd och uppehållstillstånd. 
Vårt främsta fokus är alltid våra klienter och vi värdesätter hög kompetens, tillgänglighet och engagemang.

En flerspråkig byrå

På vår byrå finns advokater och jurister med särskild kompetens när det handlar om språk och kultur och vi kan företräda klienter som talar ryska, arabiska och kurdiska.

Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor och har som målsättning att göra ett så bra jobb att människor söker sig till oss som förstahandsval när de behöver juridisk hjälp. Du får tillgång till engagerad, kunnig hjälp när du behöver det. 

Vi sätter alltid våra klienter i fokus och arbetar alltid hårt för att nå bästa möjliga resultat. Dina förutsättningar och önskemål bestämmer alltid hur vi lägger upp vårt arbete.

Vi hjälper dig i svåra stunder

Livet är föränderligt. Ibland uppstår situationer som man inte har räknat med som kan kräva juridisk hjälp. Det kan handla om allt från en förändrad livssituation till att man vill handla juridiskt korrekt i affärer. Vi företräder både enskilda personer, familjer och mindre företag inom olika juridiska områden såsom familjerätt, bostadsfrågor, fordringsrätt och även asylrätt.

Vår målsättning är att erbjuda personligt juridiskt stöd med respekt, kvalitet och engagemang. Vi utreder de behov som du har för att få rätt hjälp i din situation. Vi ser till att du får rådgivning och rekommendationer som håller hög kvalitet och ser alltid till att ditt uppdrag hanteras med vårt fulla engagemang. Samtidigt ska du kunna känna dig trygg så att du kan anförtro oss med alla detaljer i ditt ärende.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett gratis inledande samtal. Därefter kan vi gärna boka in ett möte med dig i våra centralt belägna lokaler i Stockholm.

Din advokatfirma i Stockholm